Home      Research      Publications      People      News      Structure Gallery      Photos      Contacts


 


People

Current Members
Former Members
Current Group Members

Group Leader

Lai-Sheng Wang, PhD

Professor of Chemistry

Email: Lai-Sheng_Wang@brown.edu

Phone: 401-863-3389

 

 

Postdoctoral Fellows

Daofu Yuan                    Tel: 401-863-2763     Project: AP2

 

Graduate Students

Tengteng Chen                    Tel: 401-863-2763     Project: AP1

Yuan Liu                              Tel: 401-863-6058

Ling Fung Cheung               Tel: 401-863-2763     Project: AP4

Chenhui Qian                       Tel: 401-863-2763     Project: AP2

Stephen Kocheril                Tel: 401-863-2763     Project: AP4

Weijia Chen                       Tel: 401-863-2763     Project: AP1

Zehua Gao                       Tel: 401-863-2763     Project: Exploratory Bulk Synthesis

Yuerou "Mia" Zhang                  Tel: 401-863-2763     Project: AP2

Jia Dong                       Tel: 401-863-2763     Project: Exploratory Bulk Synthesis

Hanwen Gao                  Tel: 401-863-2763     Project: AP4

 

 

Undergraduate Students

Joseph Cavanagh                Tel: 401-863-2763     Project: AP1

 

Visiting Scientists

 

Former Group Members (return to top of page)

Dr. Guozhu Zhu 2013-2019

Dr. Joseph Czekner 2013-2019

Dr. Qianfan Zhang 2012-2019

Dr. Tian Jian, 2011-2017

Dr. Daoling Huang, 2010-2016

Dr. Gary Lopez, 2012-2015

Dr. Zachary Piazza, 2009-2015

Dr. Weili Li, 2009-2014

Dr. Phuong Diem Dau, 2008-2014

Dr. Zheng Yang

Dr. Iker Leon

Dr. Hongtao Liu

Dr. Huajin Zhai

Dr. Constantin Romanescu

Dr. Chen, Wenwu

Dr. Desai, Sunil R.

Dr. Ding, Chuanfan

Dr. Fan, Jiawen

Dr. Wu, Hongbin

Dr. Liu, Shurong

Dr. Zhang, Hai-Feng

Dr. LEE, Han Myoung

Dr. Dai, Bing

Dr. Kiran, Boggavarapu

Dr. Tom, Waters

Dr. Li, Xi

Dr. Yang, Xin

Dr. Huang, Xin

Dr. Fu, You-Jun

Dr. Cui, Li-Feng

Dr. Woo, Hin-Koon

Dr. Sun, Zhong-Ming

Dr. Yang, Jie

Dr. Xue-Bing Wang

Dr. Leiming Wang

Dr. Chuan-Gang Ning

Dr. Lei Ma